เปลี ยน ไขมัน เป น กล าม เนื อ

ดูยังไงว่าต้องลดไขมัน หรือเพิ่มกล้ามเนื้อก่อน - planforfit. เล่นกล้ามเท่าไหร่กล้ามก็ไม่ขึ้น เพราะเป็นคนกล้ามขึ้นยาก. ไขมันเกิดจากอะไร กระบวนการสลายไขมันในร่างกายทำได้อย่างไรบ้าง .... ไขมันเกิดจากอะไร กระบวนการสลายไขมันในร่างกายทำได้อย่างไรบ้าง .... ตะคริว การเกร็งของกล้ามเนื้อ วิธีป้องกันและรักษาอย่างไรให้ไวที่สุด ...